VTK DP-Metro

Dokumenty VTK 2019

V této sekci najdete dokumenty schválené na Konferenci VTK konané dne 12.února 2019.

Dále zde najdete zápisy z jednání Výboru VTK konaných v průběhu roku.

Dokumenty 2019

Shromáždění delegátů

Zápisy výboru

Zápisy Rady spolku